Miercuri la ședinta Consiliului Local se va vota Bugetul Piteștiului

Miercuri, 24aprilie, va avea loc şedinţa Consiliului Local Piteşti. Pe ordinea de zi sunt inscrise 49 de proiecte de hotărâre. Tot în şedinţa de miercuri se va vota bugetul Municipiului Piteşti şi al instituşiilor subordonate Primăriei Piteşti.

O R D I N E DE Z I:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2019. CITESTE SI: Ședința incendiară la Ștefănești. Vicele și – a pierdut mandatul iar primărița a fugit de la ședința Consiliului Local
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Piteşti pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti pe anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administraţiei Domeniului Public Piteşti pe anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti pe anul 2019.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Filarmonicii Piteşti pe anul 2019.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Piteşti pe anul 2019.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti pe anul 2019.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Salpitflor Green SA pe anul 2019.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Pre-acord de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Publitrans 2000 SA Pitești.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.64/21.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reconfigurare zona carosabilă și pietonală, zona blocului L6, B-dul Nicolae Bălcescu, Municipiul Pitești”.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare rețea termică Liceul de Arte “Dinu Lipatti” din Municipiul Pitești.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte “Dinu Lipatti” din Municipiul Pitești.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică Clădire cămin Liceul Tehnologic “DACIA“.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de Raportul de evaluare a bunurilor concesionate SC Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform HCL nr.318/07.09.2017, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de Raportul de evaluare a bunurilor concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.221/12.07.2018, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, în anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și a Calendarului competițional pe anul 2019 la Fotbal Club Argeș.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea activităților realizate în perioada ianuarie-aprilie 2019 și aprobarea programului minimal de activități pe perioada maidecembrie 2019 pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unor erori materiale în cuprinsul HCL nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către SC Salpitflor Green SA.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea recepției la terminarea lucrărilor, a Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică – Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”».
 29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate situate în municipiul Pitești.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr.13 la HCL nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către SC Salpitflor Green SA.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea anexei nr. 6 la HCL nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către SC Salpitflor Green SA, cu modificările și completările ulterioare.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea instituțiilor publice din subordinea consiliului local.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu nr.75 pentru investiția “Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren”.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Intrarea Rahovei nr.8, 8A, 8B, pentru investiția “Construire clădire cu locuințe colective și funcțiuni complementare”.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiul Pitești aprobat prin H.C.L. nr.138/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru însușirea inventarului unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 39. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Griviței nr.12 către actualii chiriași.
 41. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și validarea activităților realizate în perioada 12 ianuarie – 24 aprilie 2019 de către Filarmonica Pitești.
 42. Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Poliției Locale a Municipiului Pitești – Trimestrul I-anul 2019.
 43. Raport privind solicitarea clubului sportiv “Racheta Campionilor Pitești” de a închiria două terenuri de tenis aferente “Bazei Sportive și de Agrement a Municipiului Pitești” din cartierul Prundu.
 44. Raport privind solicitarea de concesiune a unui teren.
 45. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești – Trimestrul I – anul 2019.
 46. Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești – Trimestrul I – anul 2019.
 47. Raport privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către SC Salpitflor Green SA Pitești în perioada aprilie 2018-decembrie 2018.
 48. Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul I al anului 2019.
 49. Diverse.

Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Accept Read More